INTEGRITETSPOLICY ÅKERSBERGA REVYFÖRENING

Åkersberga Revyförening (“ÅRF”), Organisationsnummer: 812000-1964, Åkerstorpsvägen 21, 18433 Åkersberga, värnar om den personliga integriteten för användare av våra webbsidor och tjänster. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi respekterar din personliga integritet och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av ÅRF används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. Syftet med denna integritetspolicy är att informera besökare om hur ÅRF använder personuppgifter samt hur du kan göra dina rättigheter gällande enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, GDPR. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och e-postadress. Den här typen av information kan samlas in när du t.ex. bokar en biljett, blir medlem eller lämnar en kommentar på vår hemsida.

Ändamål med behandlingen

De personuppgifter vi samlar in från dig kan användas för att:

Administrera medlemskap (tex skicka kallelse till årsmöte)

Administrera köp av t.ex. biljetter

Fakturering

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personuppgifter till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och att hålla erforderlig säkerhetsnivå enligt särskilt upprättat personuppgiftsbiträdesavtal.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas alltid inom EU/EES. 

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast personer som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personuppgifter finns i en säker miljö. Personuppgifter kommer endast att lagras om det finns ett legitimt ändamål med att bevara personuppgifterna.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Vi kommer endast behandla dina personuppgifter om det finns en laglig grund enligt gällande Dataskyddslagstiftning. 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag. Dina uppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. 


Dina rättigheter

Information om behandling

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som rör dig som behandlas av oss och också få tillgång till personuppgifterna. Skicka din begäran till Åkersberga Revyförening, Åkerstorpsvägen 21, 18433 Åkersberga. Märk kuvertet med ”Dataskyddsombudet”. Vi skickar registerutdraget till din folkbokföringsadress med rekommenderat brev. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se).

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss via:
Mail: info@akersbergarevyn.se
Telefon: 070 870 56 23